Welkom bij svestdijk.nl

laatste toevoeging 22 augustus 2015

Over deze website

Hier vind je voorbeelden van gedichten, essays, romans, novelles, korte verhalen, interviews, briefwisselingen, bibliografische en biografische gegevens over de schrijver Simon Vestdijk en tijdgenoten... Vragen staat vrij.

doorzoek site - contact

Het proces van Meester Eckhart - S. Vestdijk - UItgave Mycena Vitilis


Inhoudsopgave

Zeewaarts

Het scheepje snijdt door 't nat met korte, kalme
-- deining.
De kiel, die golven splijtend, een reuzeschouder lijkt,
De mast, met 't zeil daaraan, dat soms tot het water reikt,
Het touwwerk en de spriet in de brekende omlijning,

Geheel de ranke boot gaat schuimend uit de reê,
Gaat sierlijk over stag, gezweept soms door de vlagen
Van de fel opstekende wind, die klotsen doet met
-- slagen,
De hooge bergen schuim der groene gemarmerde zee.

Daar is een logge golf, met schuim bedekt, gekomen,
Die 't scheepje wil bedelven, dat deinend zich verzet
En door het stuwend water geheel wordt opgenomen.

Dan verdwijnt het in een kuil, met strepen wit bezet,
Die zwelgend, werv'lend zuigen en groen nat
-- omzoomen,
Breekt steig'rend door de vloed die eerst haar gang
-- belet.

bronvermelding

 


Amsterdam

Gevoegd tot wallen steen, en krom verdronken,
Staan de kantoren in hun lang plantsoen.
Te lang, te smal... Op bruggeranden ronken
Tramwagens dwars door 't stoffig dubbelgroen.

Nog stroomt een rest van 't kruislingsch labyrinth
Waar men 't verleden moeizaam in kan halen
Als spook'ge achterstevens, vluchtend bint
Van schepen die de reeders lieten dwalen.

Maar in die duizeldun vertakte haven
Zijn zelfs de geesten zoo misteekend, dat
Het laatste toplicht, wezenloos hoogdravend,
Zweeft als een lichtreclame op de binnenstad.

Over Hellevaarten

Vancoppenolle, Hélène (onder de begeleiding van Pr. Dr. Bart Vervaeck), Meneer Vestdijks Hellevaarten Onderzoek naar het motief van de hellevaart in Meneer Visser's hellevaart (1936), De Kellner en de Levenden (1949) en De Koperen Tuin (1950). Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, 2012 (37 p.) (PDF geplaatst 24 februari 2014 met vriendelijke toestemming van de auteur). Met samenvatting in het Frans

Doornbundel

Korte verhalen gesitueerd in Doorn. Meer informatie en bestellen

Kaft Doorn Bundel

 

Het proces van Meester Eckhart

Handgemaakt in beperkte oplage - 139 p.; 29,50 euro.
isbn 978-90-75663-587. Meer informatie via Mycena Vitilis
De eerste 11 pagina's zijn hier te lezen.

Over deze website

Op deze site vind je voorbeelden van gedichten, fragmenten uit essays, romans, novelles, korte verhalen, interviews, briefwisselingen, bibliografische en biografische gegevens van SV en zijn tijdgenoten, verwijzingen naar uitgevers die SV uitgaven/uitgeven, lijsten van leverbare titels, links naar sites over Ter Braak, Du Perron, Theun de Vries, Adriaan Roland Holst, Hugo Claus, Willem Frederik Hermans, en anderen, de Anton Wachter Romans, bibliotheken en antiquariaten, symposia, literaire genootschappen en vakgroepen in het buitenland waar Nederlandse taal & literatuur wordt onderwezen en bestudeerd, toneelopvoeringen en verfilmingen van boeken, relevante e-mailadressen en boekverslagen, informatie over Harlingen en Doorn en andere plaatsen die een rol spelen in de romans en gedichten etc...

Deze website is een initiatief van de erven S. Vestdijk en ontvangt geen subsidie.

Veel plezier, vragen staat vrij

© 2000-2015

Logboek van deze website