Welkom bij svestdijk.nl

laatste toevoeging 10 november 2014

Over deze website

Hier vind je voorbeelden van gedichten, essays, romans, novelles, korte verhalen, interviews, briefwisselingen, bibliografische en biografische gegevens over de schrijver Simon Vestdijk en tijdgenoten... Vragen staat vrij.

doorzoek site - contact

Het proces van Meester Eckhart - S. Vestdijk - UItgave Mycena Vitilis


Inhoudsopgave

Haarlem 16 november

Zondagmiddag van 14.00 - 15.30 geeft Flip Hammann, liefhebber van literatuur en docent van het Mendelcollege een lezing over Terug tot Ina Damman, Ivoren wachters en De koperen tuin. Meer informatie en kaarten.

 

Harlingen 8 november 2014

De Antonwachterprijs werd 8 november in Harlingen uitgereikt. Van de winnaar,
Niña Weijers (De consequenties), kunt u een fragment lezen op de website van Boekhandel Athenaeum. De Ina Dammanprijs werd uitgereikt aan Emanuel Overbeeke voor zijn bijdragen op gebied van muziek en literatuur. De tweejaarlijkse prijsuitreiking werd georganiseerd door de Vestdijkkring en het Centraal Comité 45 uit Harlingen. De muzikale omlijsting van de bijeenkomst werd gegeven door docenten en leerlingen van muziekschool Ritmyk en RSH Simon Vestdijk. Op de site van de SV-kring staan foto's.


Amsterdam

Gevoegd tot wallen steen, en krom verdronken,

Staan de kantoren in hun lang plantsoen.

Te lang, te smal... Op bruggeranden ronken

Tramwagens dwars door 't stoffig dubbelgroen.Nog stroomt een rest van 't kruislingsch labyrinth

Waar men 't verleden moeizaam in kan halen

Als spook'ge achterstevens, vluchtend bint

Van schepen die de reeders lieten dwalen.Maar in die duizeldun vertakte haven

Zijn zelfs de geesten zoo misteekend, dat

Het laatste toplicht, wezenloos hoogdravend,

Zweeft als een lichtreclame op de binnenstad.

Over Hellevaarten

Vancoppenolle, Hélène (onder de begeleiding van Pr. Dr. Bart Vervaeck), Meneer Vestdijks Hellevaarten Onderzoek naar het motief van de hellevaart in Meneer Visser's hellevaart (1936), De Kellner en de Levenden (1949) en De Koperen Tuin (1950). Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, 2012 (37 p.) (PDF geplaatst 24 februari 2014 met vriendelijke toestemming van de auteur). Met samenvatting in het Frans

Doornbundel

Korte verhalen gesitueerd in Doorn. Meer informatie en bestellen

Kaft Doorn Bundel

 

Het proces van Meester Eckhart

Handgemaakt in beperkte oplage - 139 p.; 29,50 euro.
isbn 978-90-75663-587. Meer informatie via Mycena Vitilis
De eerste 11 pagina's zijn hier te lezen.

Over deze website

Op deze site vind je voorbeelden van gedichten, fragmenten uit essays, romans, novelles, korte verhalen, interviews, briefwisselingen, bibliografische en biografische gegevens van SV en zijn tijdgenoten, verwijzingen naar uitgevers die SV uitgaven/uitgeven, lijsten van leverbare titels, links naar sites over Ter Braak, Du Perron, Theun de Vries, Adriaan Roland Holst, Hugo Claus, Willem Frederik Hermans, en anderen, de Anton Wachter Romans, bibliotheken en antiquariaten, symposia, literaire genootschappen en vakgroepen in het buitenland waar Nederlandse taal & literatuur wordt onderwezen en bestudeerd, toneelopvoeringen en verfilmingen van boeken, relevante e-mailadressen en boekverslagen, informatie over Harlingen en Doorn en andere plaatsen die een rol spelen in de romans en gedichten etc...

Deze website is een initiatief van de erven S. Vestdijk en ontvangt geen subsidie.

Veel plezier, vragen staat vrij

.

© 2000-2014

Logboek van deze website