Apollo in de literatuur
bij S. Vestdijk en anderen

Apollinische Ode - gedicht
De verminkte Apollo - Roman

Zie voor meer informatie over Apollo http://www.histoportal.net/klassiek/apollo.html

Rainer Maria Rilke schreef enkele gedichten over Apollo
http://www.picture-poems.com/rilke/new.html#Apollo
http://www.rilke.de/gedichte/archaischer_torso_apollos.htm (Archaïscher Torso Apollos)
http://www.rilke.de/gedichte/frueher_apollo.htm (Früher Apollo)

Het apollinische en dionysische vind je ook bij Nietzsche

Over karakteranalyse langs de apollinisch-dionysische lijn schreef Michael Thro een artikel in de Virginia Community Colleges Association journal (Volume 10, Number 2, Summer 1996, 11-18)
http://www.vccaedu.org/inquiry/vcca-journal/thro.html

Museum Meermanno heeft op zijn site een iconografische categorie gewijd aan "Apollo as sun-god, i.e. Sol (Helius), Titan"