Fragment uit Een moderne Antonius (1e dr. 1960) foto Mieke Vestdijk 23-1-1967 - Doorn

Inderdaad ontwaarde hij vanuit een vrij steil omhooglopende beukenlaan een rij dennen in de verte, die in hun contour opmerkelijk genoeg waren, al moest men er wel even op staren alvorens het fijne ervan te begrijpen. Door de last van de rijp waren de naalden dicht op elkaar geperst en de takken naar elkaar toegebogen, zodat er silhouetten ontstonden van iets grauws en onbekends, iets compacts, waarin zich allerlei nieuwe vormen lieten lezen, diereruggen, vogelvlerken, gebochelde kereltjes, alles scherp omlijnd tegen de strakke winterhemel, een beetje dreigend, een beetje zinloos; en wie er lang genoeg naar keek zag weer gewone dennen. foto Mieke Vestdijk 23-1-1967 - Doorn