Uit Lier en Lancet, eerste druk - bibliotheekexemplaar Openbare Leeszaal en Bibliotheek Amersfoort
1939. Dit exemplaar is tussen 1956 en 1969 27 keer uitgeleend en bevindt zich nog steeds in het magazijn van de Openbare bibliotheek Amersfoort op de Zonnehof. Op aanvraag is het uitleenbaar.

 

 

Wat ieder weet, maar weinigen doen:

Haal, breng en lees Uw boek in een O.L.-omslag!

Vergewis U reeds bij het afhalen, dat het boek onbeschadigd is.

Bevochtig niet de vingers bij het omslaan der bladen.

Maak geen aanteekeningen in de boeken.

Lees niet tijdens de maaltijden.

Lever het boek, wanneer het in aanraking met een besmettelijke zieke geweest is, goed verpakt aan de O.L. in met de mededeeling, dat ontsmetting noodig is.

 

 

geplaatst 27-1-2003