Contactgegevens

Redactie website svestdijk.nl
info@svestdijk.nl
Stichting administratiekantoor auteursrechten Simon Vestdijk

De Bezige Bij
Postbus 75184, 1070 AD Amsterdam
e-mail: info@debezigebij.nl

Letterkundig Museum
Prins Willem-Alexanderhof 5
2595 BE Den Haag
070 - 3339666
info@nlmd.nl

Vestdijkkring

Mathijsenstraat 13
2035CK Haarlem
tel. 023-5366401

 


boekenplank

Fragment

Het is een levend wezen, ieder bosch.
Het leeft, ook als een deel, een helft ervan
Gerooid wordt en met villa's uitgedost
En op de kaart naar zijn bestaan laat raden.
Een in zijn vak vergrijsde timmerman
Ziet in een bosch iets doods: een aantal paden
Door timmerhout; een architect slaat munt
Uit 't feit dat men dit hout gebruiken kan;
En dorst'ge wand'laars komt het bosch te stade
Omdat het op een hooggelegen punt
Een doorblik gunt naar 't dorpje, grijs en klein,
Waar zij aan 't eind der wand'ling moeten zijn.

En jager, padvinder en kapitein,
Bij 't jagen, paden vinden en patrouilleeren,
Zien niet, dat dit bosch een gestalte is,
Die men verminken kan, en die toch als
Een worm weer aangroeit, of men bij zijn hals
Of staart de snede maakt.

Doorn, de Kaapse bossen - 1942
uit Nagelaten gedichten, p. 419