Search this site powered by FreeFind
ontwerp: HiramvanderGaag 2000
Index S.Vestdijk
Index Mycena Vitilis


Waerom hy niet en vint dat hy te voren sagh.
Let, vriend, wat dit beduyt, het sal u mogen stercken:
De Man, is yder Mensch; de Schilt-pad is de Tijd;
De slaep ons dom verstand dat niet en kan bemercken.

Jacob Cats

e-mail

eXTReMe Tracker