terug naar index


zie ook Lijst met leverbare titels

Bibliografie

Lijst van eerste drukken van het werk van Simon Vestdijk, gerangschikt naar het jaar van uitgave

Gebruikte afkortingen:
R: roman
N: novelle, short story
E: essay
M: muziekessay
P: poëzie
D: documenten, brieven
* : recentelijk heruitgegeven

1932 Verzen P
1933 Berijmd palet

P

  De oubliette N
1934 Vrouwendienst P
  Terug tot Ina Damman (Anton Wachter III) R*
1935 Else Böhler R
  De dood betrapt N
  De bruine vriend N
1936 Kind van stad en land P
Heden ik, morgen gij (met H. Marsman) R
  Meneer Visser's Hellevaart R
1937 Het vijfde zegel

R

  Kunstenaar en oorlogspsychologie E
1938 Fabels met kleurkrijt P
  De nadagen van Pilatus R
  Narcissus op vrijersvoeten N
  Rilke als barokkunstenaar E
1939 Sint Sebastiaan (Anton Wachter I) R*
  Lier een lancet E
  Strijd en vlucht op papier E
  De verdwenen horlogemaker N
1940 Klimmende legenden P
  Water in zicht P
  De zwarte ruiter R*
  Rumeiland R*
  Albert Verwey en de idee E
1941 De vliegende Hollander P
  Simplicia P
  Aktaion onder de sterren R
1942 Het geroofde lam

P

  Ascensus ad inferos (met Henkels) P
  Muiterij tegen het etmaal (deel I) E
1943 De terugkomst (Werkman) P
1944 De houtdiefstal (Werkman) P
  De doode zwanen (Werkman) P
  Allegretto innocente (Werkman) P
  De uiterste seconde P
1945 Het schuldprobleem bij Dostojewski E
  Brieven over literatuur (met H. Marsman) E
1946 Ierse nachten R
  Mnemosyne in de bergen P
  De Poolsche ruiter

E

1947 De overnachting (met J.v.Schaik-Willing) R
  De vuuraanbidders R
  Puriteinen en Piraten R
  Stomme getuigen N
  Het eeuwige telaat E
  Muiterij tegen het etmaal (deel II) E
  De toekomst der religie E
1948 Thanatos aan banden P
  Pastorale 1943 R
  De redding van Fré Bolderhey R
  Surrogaten voor Murk Tuinstra (Anton Wachter II) R
1949 Gestelsche liederen P
  De fantasia en andere verhalen N
  De andere school (Anton Wachter IV) R*
  Bevrijdingsfeest R
  De kellner en de levenden R
  Avontuur met Titia (met H. van Eyk) R
  Astrologie en wetenschap E
1950 Swordplay – wordplay P
  De koperen tuin R
  De glanzende kiemcel E
1951 Ivoren wachters R
  De vijf roeiers R
  De dokter en het lichte meisje R
  Het ‘programma’ in de muziek (met Herman Passchier) M
1952 De verminkte Apollo R
  Op afbetaling R
  Essays in duodecimo E
1953 De schandalen R
1955 Een op de zeven P
1956 Rembrandt en de engelen P
  Het glinsterend pantser R
  Het eerste en het laatste M
  Zuiverende kroniek E
  Keerpunten E
  Door de bril van het heden E, P
1957 De beker van de min (Anton Wachter V) R*
  Open boek R
  Merlijn P
  Keurtroepen van Euterpe M
  Kunst en droom E
  Marionettenspel met de dood (met S. Dresden) E
1958 De vrije vogel en zijn kooien (Anton Wachter VI) R*
  De arme Heinrich R
  Het kastje van Oma M
1959 De rimpels van Esther Ornstein (Anton Wachter VII) R*
  De ziener R*
1960 De Laatste kans (Anton Wachter VIII) R*
  Een moderne Antonius R
  De dubbele weegschaal M
  Gustav Mahler M
  Muziek in blik M
  Voor en na de explosie E
1961 Gestalten tegenover mij E
  De filosoof en de sluipmoordenaar R
  Een alpenroman R
1962 De held van Temesa R
  De symfonieën van Jean Sibelius M
1963 Hoe schrijft men over muziek M
1964 Bericht uit het hiernamaals R
  Het genadeschot R
  De zieke mens in de romanliteratuur E
1965 Juffrouw Lot R
  Zo de ouden zongen... R
  De leugen is onze moeder E
1966 De onmogelijke moord R
  Het spook en de schaduw R
  De symfonieën van Anton Bruckner M
1967 Een huisbewaarder R
  De leeuw en zijn huid R
1968 De filmheld en het gidsmeisje R
  De hôtelier doet niet meer mee R
  Het wezen van de angst E
  Gallische facetten E
1969 Het schandaal der blauwbaarden R
  Vijf vadem diep R
  Het verboden bacchanaal R
1970 Het proces van Meester Eckhart R

Aan de hand van manuscripten postuum uitgegeven werken:

1971 Verzamelde gedichten, bezorgd door M. Hartkamp P
1972 Kind tussen vier vrouwen R
1973 De persconferentie (onvoltooid) R
1974 Deernis met de wegen N
1979 Droom N
1981 Het dagboek van het witte bloedlichaampje N
  Negen jeugdverhalen N
1982 Blauwbaard en reus N
1983 Gestileerde waarnemingen N
1984 De grenslijnen uitgewist, bezorgd door T. van Deel N
1985 Briefwisseling S. Vestdijk & Theun de Vries D
1986 Nagelaten gedichten, bezorgd door T. van Deel e.a.. P
1989 De aeolusharp, nagelaten romanfragment, bezorgd door T. van Deel en H.T.M. van Vliet. Bezige Bij. 86 p. + facs. uit het manuscript. ISBN 90-234-61134-4 R
1991 Mozart, de demon der galanterie M
1992 Merlijn, het ontstaan van een opera in brieven en documenten, Simon Vestdijk en Willem Pijper, bezorgd door A.van Dijk en Mieke Vestdijk D
1994 Over Gustav Mahler, nawoord Eveline Nikkels M
1996 Het dorp van de donder N
  ’s Konings poppen N
1997 Rondgang door het jaar P
1998 Mieke kiest Simon, een persoonlijke keuze P,R,E
  Parc-aux-cerfs N
  Fantoches N
  Het vliegfeest N
1999 Didactische kwatrijnen P
2000 Gallische facetten, vermeerderde herdruk E
  Een gastcollege E

laatste aanpassing lijst: 03-03-2004

Terug naar de beginpagina van svestdijk.nl