Informatie over auteursrechten 2000 - 2010Voorbehoud auteursrecht
Auteursrechten op de teksten en beeldmateriaal op deze website berust, tenzij anders vermeld, bij de erven Vestdijk. Verzoeken voor overnames kunnen gericht worden aan de Stichting administratiekantoor auteursrechten Simon Vestdijk (zie pag. contactgegevens).
De stichting is aangesloten bij de Vereniging van letterkundigen (VvL), en voor het beheer van enkele werken bij LIRA en Buma Stemra.

Overname volgens VvL en KNUB
De VvL en de Kon. Ned. ver. van Uitgevers hebben een algemene formule opgesteld voor overname van 'oorspronkelijk werk' in bloemlezingen t.b.v. onderwijs. In deze regeling wordt o.a een berekening voor een 'billijke vergoeding' gegeven.

Vrij gebruik onder voorwaarden
Gebruik van materiaal van deze site is toegestaan voor onderwijs, onderzoek of anderzins eigen non-commercieel gebruik, onder voorwaarde van volledige bronvermelding. Een link wordt op prijsgesteld. In sommige gevallen hebben wij materiaal geplaatst met vermelding van een creative commons licentie.

Materiaal van derden
Wij hebben zorgvuldigheid betracht bij het achterhalen en contacteren van andere auteursrechthebbenden van materiaal op deze site. Mochten wij desondanks ten onrechte materiaal van derden zonder voorafgaande toestelling geplaatst hebben, verzoeken we de belanghebbenden vriendelijk contact met ons op te nemen.

Meer informatie over auteursrechten in het algemeen
Een rechtsgebied dat de laatste jaren sterk in ontwikkeling is vanwege digitalisering. Ook harmonisatie van Europese regelgeving heeft het traditionele Nederlandse auteursrecht nogal veranderd. Meer informatie vindt de geïnteresseerde
op http://www.villamedia.nl/n/nvj/auteursrecht/organisaties.shtm - een webpagina van de Ned. ver. van journalisten (NVJ).

Het Instituut voor Informatierecht te Amsterdam heeft op haar site een html versie van de Auteurswet 1912 (laatste wijziging 2006).

Svestdijk.nl staat sympathiek ten op zichte van het initiatief van Creative Commons: http://www.ivir.nl/creativecommons/index.html

Bert Brussen schreef op Geenstijl.nl - 4 augustus 2010 een geestig stukje over de auteursrechtenorganisaties als Buma, Lira en Sena.

 

Terug naar de beginpagina

laatste wijziging, 4 augustus 2010