Secundaire literatuur
gesorteerd op jaar van uitgave

 

aanvullingen welkom

 

 

1943 - 1970

1972 - 1985

1985 - heden

 

Een keuze uit essays, artikelen, proefschriften, scripties etc. over het werk van S. Vestdijk en aanverwanten.

2014 Waar de politiek de literatuur snijdt : over Hermans en Vestdijk en hun 'vriendschap'
Otterspeer, Willem. Stichting Literaire Manifestaties Enschede; 2014

2012 Vancoppenolle, Hélène (onder de begeleiding van Pr. Dr. Bart Vervaeck), Meneer Vestdijks Hellevaarten
Onderzoek naar het motief van de hellevaart in Meneer Visser's hellevaart (1936), De Kellner en de Levenden (1949) en De Koperen Tuin (1950). Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, 2012 (37 p.) (PDF met vriendelijke toestemming van de auteur). Met samenvatting in het Frans

2012 Vancoppenolle, Hélène (onder de begeleiding van Pr. Dr. David Gullentops), Het lied van Vestdijk. Bespreking van “Het lied van den rivierschipper” (1934), een gedicht van Simon Vestdijk (1898-1971). Theorie, analyse en interpretatie, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, 2012 (36 p.) (ongepubliceerd).

2011 Vancoppenolle, Hélène (onder de begeleiding van Pr. Dr. Sonja Vanderlinden en Pr. Dr. Matthieu Sergier), De orphische tuin van Vestdijk. De mythe van Orpheus in Simon Vestdijks De koperen tuin (1950): vergelijkende en interpretatieve analyse, Masterscriptie, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 2011 (115 p.) (ongepubliceerd).

2010 Voogd, Peter de: Simon Vestdijk leest Ulysses van James Joyce,hoofdtuk uit: In 1934, Nederlandse cultuur in internationale context. Red. Helleke van den braber en Jan Gielkens, Em. Querido.

2010 Marcel Proust in Nederland en Vlaanderen, een bibliografie van de in Nederland en Vlaanderen verschenen publicaties over het leven en de werken van Marcel Proust, 1920 - 2008. Joost Kazus. Rozenberg, Amsterdam 2010.269 p.; met index; 978-90-3610-177-6. Zie ook http://www.marcelproust.nl/ de Marcel Proust Vereniging.

2008 Bij uitgeverij Reservaat www.uitgeverijreservaat.nl verscheen De afwezige aanwezige, brieven van Brakman - met onder andere brieven aan SV.

2008 Lindekens, Katherina. Rendez-vous in een even verwarrend als verleidelijk schemerduister : subject en object in de muziekesthetica van Simon Vestdijk / Leuven : K.U.Leuven. Faculteit Letteren, 2008.


2006 Het modernisme in de romans van Simon Vestdijk. Een analyse van 'Meneer Visser's hellevaart', 'De koperen tuin' en 'De ziener' , licentiaatsverhandeling Glen Fobelets, Vrije Universiteit Brussel. Onder begeleiding van Prof. dr. Bart Vervaeck - daaruit een artikel over Meneer Vissers hellevaart (Word doc - 23 pag.)

2006 Verhoeven, Karel. Die man barst van de literatuur! De terugkeer van Simon Vestdijk. De Standaard, DS Letteren, 3 februari.

2006 Delporte, Ineke. De Kellner en de Levenden van Simon Vestdijk : een analyse van de christelijke thematiek
Onder begeleiding van Rita Ghesquière. K.U.Leuven. Faculteit Letteren 90 p.

2006 Heynders, Odile. Correspondenties: gedichten lezen met gedichten. Amsterdam, Amsterdam university press.
ISBN 978-90-5356 865 1
daarin hoofdstuk 5: Picturale poëzie: Paul van Ostaijen, Simon Vestdijk, Wallace Stevens en Pierre Kemp. https://books.google.nl/books?isbn=9053568654


2006 Titel: [Over: Vestdijk, S. De koperen tuin: roman. Rotterdam [etc.], 1950] / Peter de Bruin Auteur: Peter Guido de Bruin Jaar: 2006 In: Elk boek wil muziek zin : lezen & luisteren in schema's, thema's en citaten Uitgever: Amsterdam : Prometheus Omvang: p. 17-20

2006 Regarding Paintings. Works of El Greco in Simon Vestdijk's Het vijfde zegel. Heynders, Odile; In: Arcadia; vol. 41 (2006), afl. 2, pag. 419-435 (17).

2003 Ziektebeelden, Essays over literatuur en geneeskunde. Onder redactie van F. Meulenberg, J. van der Meer, A.K. Oderwald. Lemma 2003.

2002 Elise van Walstijn, Van gymnastiekpak tot gewaad; een vergelijkend onderzoek naar drie versies van de opera Merlijn van S. Vestdijk en W. Pijper. Doctoraalscriptie Nederlandse taal en cultuur Universiteit Leiden, 2002

2001 De roman-fleuve : de monumentale kronieken van Aleksander Solzjenitsyn, S. Vestdijk ... / [bijdragen van Elisabeth Tonnard ... et al.]
Amsterdam : Wereldbibliotheek Reeks: Armada, ISSN 1384-105X ; jrg. 7, nr. 24 (dec. 2001) ISBN: 90-284-1922-5

2000
De kunstenaar in het werk van Simon Vestdijk, proefschrift Annick Cuynen, Universiteit van Antwerpen.

 

 

Vanaf hieronder in oplopende volgorde op jaartal



1943 De duivelskunstenaar, een studie over S. Vestdijk, Menno ter Braak, herdrukt in 1946, L.J. Veen Amsterdam.
Fulltext in DBNL

1948 Vestdijk op het Seminarie, W.J.M.A. Asselbergs (Anton van Duinkerken), 3 pagina's druksel in collectie Letterkundig Museum Aanw.nr. : 3261

1952 Tussen twee vuren, Fokke Sierksma, een verzameling artikelen naar aanleiding van De toekomst der religie

1958
Simon Vestdijk en Lahringen, Nol Gregoor, over de achtergronden van de Lahringse Anton Wachter-romans, laatste heruitgave in 1977 , bevat fotomateriaal.

1958 - Comparative literature , Volume: 10, Issue: 3 (Summer 1958), pp: 272-274 - Kunst en Droom S. Vestdijk
Review auteur: Manfred Wolf

1962 Vestdijk en de objectiviteit, J.J. Oversteegen, Merlyn, jaargang I

1964
Het fragmentarische huis, Dr. J. Starink, Publikaties van de Katholieke Leergangen, Malmberg 's Hertogenbosch

1965
Handdruk en handgemeen, leesavonturen met Simon Vestdijk, Anne Wadman, Bruna

1965 Vestdijks Mnemosyne in de bergen, R.A. Cornets de Groot, Merlyn, jaargang 2

1966
De chaos en de volheid, een vijfvoudig essay over S. Vestdijk, R. A. Cornets de Groot, Bert Bakker/Daamen Den Haag

1966 De poëziecritiek van Simon Vestdijk, De Coninck, Herman / KUL. Faculteit letteren en wijsbegeerte

1966 - Vestdijks Zo de ouden zongen... H.U. Jessurun d'Oliveira, Merlyn, jaargang 3.

1967
In gesprek met S. Vestdijk, Nol Gregoor, interviews, 12 gesprekken met S. Vestdijk, opgenomen in 1961 en 1962, herdrukt Reflex 1981.

1968
Hernomen konfrontatie met S. Vestdijk, Theun de Vries, heruitgegeven bij BZZTôH, 1981, onder de titel Gesprekken met S. Vestdijk

1970
Tweemaal Vestdijk, Hella Haasse, Dinaux, Carel J. E.

 


top

1972
Vestdijk op de weegschaal, R. A. Cornets de Groot, monografie,Leiden

1972 Verschoore, Dirk / KUL. Faculteit letteren en wijsbegeerte / 16 Exploratie van het personage Anton Wachter in de Anton Wachter-cyclus van Simon Vestdijk

1973
Simon Vestdijk en de kerkgeschiedenis, J. Kamphuis, Kamper Bijdragen, Groningen

1973 Willekens, Lia / KUL. Faculteit letteren en wijsbegeerte / 15 De vrouw in het oeuvre van Simon Vestdijk

1976
Over De koperen tuin van Simon Vestdijk, J. Pop, Synthese-reeks, Amsterdam, 2e dr. 1976

1976
De magisch-realistische romanpoëtica in de Nederlandse en Duitse literatuur (dissertatie Université Catholique de Louvain, Promotor Prof. dr R. Henrard) Chr. Van de Putten

1976 Wage, H. A. / 39 Reisgidsen vol Belluno's en Blauwbaarden: opstellen over S. Vestdijk en anderen aangeboden aan Dr. H. A. Wage

1976
Vestdijk's Symfonie van Victor Slingeland, proefschrift, Jane Fenoulhet, Londen

1976
Overzicht van de bijdragen van en over S. Vestdijk in letterkundige- en kulturele tijdschriften uit de jaren 1930-1972, Deel I t/m VI, Jean Brüll, Hes Publishers, Utrecht

1977 Beck, Kristien / KUL. Faculteit letteren en wijsbegeerte / 14 Retorische aspecten in De kellner en de levenden van S. Vestdijk: een studie gebaseerd op The rhetoric of fiction van Wayne C. Booth

1978
Meester en leerling, In de voetsporen van Simon Vestdijk, Wam de Moor, BZZTôH, 's-Gravenhage

1978 Kamphuis, J. / 30 Tolken van hun tijd: essays over Gerrit Achterberg, H. Marsman, Simon Vestdijk, J. H. Leopold

1979
Over de Griekse romans van Simon Vestdijk, Rudi van der Paardt, Synthese-reeks, Amsterdam

1979 Johan Claus, Robert A. Verdonk. Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken Titel La traducción al español de la construcción pasiva con los auxiliares zijn y worden en neerlandés : examen exhaustivo de "De koperen tuin" de S. Vestdijk y su traducción al español Johan Claus; Gent; 97 bl.

1980 Welling, Piet / KUL. Faculteit Godgeleerdheid / 38 Simon Vestdijk, beschouwingen over religie en moraal in zijn oeuvre

1980 Hendrik de Vries: "Liefdevol vakmanschap" over De glanzende kiemcel. Uit "Kritiek als credo", samenstelling Jan van der Vegt, Nijgh & Van Ditmar.

1981
The idealized beloved in four novels by Simon Vestdijk, Nancy L. Chadburn, Germanic languages, Indiana University

1981 Gomperts, H. A. / 49 Intenties. 2: Terug tot Simon Vestdijk en andere essays

1981 Putman, Louis / Vestdijk, Simon / 169 Drie generaties Vestdijk

1982
Brieven uit de oorlogsjaren aan S. Vestdijk, Theun de Vries, bezorgd door Sjoerd van Faassen, Querido Amsterdam

1982
Aspetti di Pastorale 1943 di Simon Vestdijk, doctoraalscriptie Anna Palluotto, Istituto Universitario Orientale, Napoli

1983
Je kunt er toch bij blijven zitten? Kritieken op de romans van S. Vestdijk, gekozen door Rudi van der Paardt,De Bezige Bij, Amsterdam

1983
Pastorale 1943, van woord naar beeld. Een vergelijking tussen roman en film, scriptie Bernadette Cools, Katholieke Universiteit Nijmegen

1983
Het kneusje bij Vestdijk; onderzoek naar ziekte, gebrek en kunstenaarschap in het werk van Simon Vestdijk, scriptie Christophe van der Loo, Katholieke Universiteit Nijmegen

1983
Enkele aspekten van de Anton Wachter cyclus van S. Vestdijk: De vertelsituatie en de hoofdmotieven, proefschrift R.F.M. Marres, Leiden, Huis aan de Drie Grachten, Amsterdam

1983
Vestdijks opvatting van de historische roman getoetst aan 'De Vuuraanbidders', scriptie L. Nachtergaele, Universiteit van Leuven

1983
De ontleding van de ruimte in 'Een alpenroman', scriptie V. Schmitz, Universiteit van Leuven

1983
Literatuur en film, 'De ziener' van Vestdijk en filmadaptatie, scriptie Paul Verstraeten, Katholieke Universiteit Nijmegen

1983
The verbal empires of Simon Vestdijk and James Joyce, E.M. Beekman, Rodopi, Amsterdam

1983
Door nacht en ontijd. De Ierse romans van S. Vestdijk, P. Kralt, Huis aan de Drie Grachten, Phoenix-reeks

1983
Merlijn: symfonisch drama, doctoraalscriptie Emanuel Overbeeke, Rijksuniversiteit Utrecht

1983
Beeldgedichten bij Jeroen Bosch, licentiaatsverhandeling Erik Laga, Katholieke Universiteit van Leuven

1983
De groei naar volwassenheid in 'De verminkte Apollo', licentiaatsverhandeling Monique Lambotte, Rijksuniversiteit Luik

1983
S. Vestdijk, 'Meneer Visser's hellevaart'. Een reis in drie etappen, met als gidsen J. Joyce en S. Freud, licentiaatsverhandeling, Christine Levecq, Rijksuniversiteit Luik

1983
Naar de letter. Het handschrift van S. Vestdijks gedichtencyclus "Vader en zoon" , doctoraalscriptie G.H. Wynia, Rijksuniversiteit Groningen

1983
Religie en fantasie, scriptie Linda P. Verstralen, Universiteit van Amsterdam

1983
Spannende werking in S. Vestdijk's Bevrijdingsfeest, candidaatsscriptie Paul Buhrs, Universiteit van Amsterdam

1983
De schandalen van Vestdijk: een interpretatie volgens het 'Algenschandaal', doctoraalscriptie M. Jacobs, Universiteit van Leiden

1984
De filosoof en de sluipmoordenaar, een historische roman van S. Vestdijk, doctoraalscriptie Krista Duyn, Rijksuniversiteit Utrecht

1984
Het slot bij Vestdijk, doctoraalscriptie H. Nak, Rijksuniversiteit Leiden

Van de Sande, Jef / 1984 120 Simon Vestdijk, De kellner en de levenden

1984
Van toekomst naar verleden, MO-B scriptie W.S. Huberts, Groningen

1984
Narcissus en Echo, Opstellen over S. Vestdijk, Rudi van der Paardt, Dimensie, stichting voor letterkundige en wetenschappelijke uitgaven, Leiden


top

1985 Van de ene schrijver naar de andere, doctoraalscriptie W.S. Huberts, Universiteit Groningen

1985
Over het motief vriendschap in "Symfonie van Victor Slingeland" van S. Vestdijk., scriptie Guus Bos, Universiteit Leiden

1985
Emily Dickinson in het Nederlands, doctoraalscriptie I. Boelhouwer, Universiteit van Amsterdam

1985
Poëtica en Praktijk, Simon Vestdijk en Theodoor Weevers over Albert Verwey, doctoraalscriptie E.J. Filius, Universiteit van Amsterdam

1985
Het laatste oordeel in de naoorlogse Nederlandse literatuur, doctoraalscriptie H.G.M. Leferink, Universiteit Utrecht

1985 Vestdijk over creativiteit, Dresden, S. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

1986 Il giudizio universale di Vestdijk, Problemi etico-religiosi in 'De kellner en de levenden', Leen Spruit, AION. Studi nederlandesi e studi nordici, 28-29 (1985/86), pp. 67-139.

1986
De dokter en het lichte meisje. Een structurele analyse en een confrontatie met de essays "Over de compositie van de roman" en "De gulden middenweg", doctoraalscriptie M.M.J.E. Kusters, Katholieke Universiteit van Nijmegen

1986 Artsen in het werk van S. Vestdijk; Physicians in the works of S. Vestdijk
Schouten R; Mulder - Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 1986-09-27.

1987
S. Vestdijk: grootheid en grenzen van een fenomeen, Theun de Vries, Dimensie, Leiden

1987
Veel lied'ren zijn gezongen. De poëzie van S. Vestdijk, T. van Deel, De Bezige Bij, Amsterdam

1987
Simon Vestdijk, een schrijversleven, Hans Visser, met medewerking van Max Nord en Emanuel Overbeeke, uitg. Kwadraat, Utrecht; isbn 90-6481-076-1; XIII- 717 p.; Grafische vormgeving Rinke Doornekamp.

1987
De grote explosie , snuffelen in de marge van Vestdijks gedichten 1930 - 1932, Anne Wadman, Servo, Garrelsweer

1987
Het adolescentiethema bij Simon Vestdijk, licentiaatsverhandeling, Véronique Dath, Vrije Universiteit Brussel

1987
S. Vestdijk. Een onderzoek naar de relatie van het hoofdpersonage met de vader- en de moederfiguur in vier romans, licentiaatsverhandeling, Christina Dekens, Katholieke universiteit Leuven

1987
Drie psychomatische verhalen van Simon Vestdijk, licentiaatsverhandeling, J. Matthijs, Université Libre de Bruxelles

1988
Vestdijks palet: de rol van de beeldende kunst in de romans van S. Vestdijk, Peter de Boer, De Bezige Bij, Amsterdam

1988
Identificatie en isolement. Een visie op Vestdijk, Martin Hartkamp, Bert Bakker, Amsterdam

1988
Bewustzijn en isolement. Psychologische interpretaties van literatuur, R. Marres, Dimensie, Leiden

1988
De vierde oubliette, Willem Huberts, Flanor Hilversum

1988
De toverbron. S. Vestdijk en de geschiedenis, P. Kralt, Herenpers/ De bezige Bij, Amsterdam

1988
Iets verhevens en onuitsprekelijks. Over de muzikale motieven in het werk van Vestdijk, Rob Schouten, Herenpers/
De Bezige Bij, Amsterdam

1988
Narcissus tussen de mensen. Over S. Vestdijk als dichter en romancier, Gerben Wynia, Flanor Hilversum

1988
Veroverde traditie. De poëticale opvattingen van S. Vestdijk, proefschrift H. Bekkering, Katholieke Universiteit Nijmegen, handelseditie Herenpers/ De Bezige bij, Amsterdam

1988
Duizendkunstenaar met 900 slaven, doctoraalscriptie Sigrid van Iersel, Literatuursociologie, Katholieke Universiteit Nijmegen

1988
Een schepper uit tegendelen. Apollo en Dionysos bij S. Vestdijk, scriptie Henk de Jager, Katholieke Universiteit Nijmegen

1988
De dood in de "Verzamelde verhalen" van S. Vestdijk, licentiaatsverhandeling, Hilde van Looveren, Universiteit Antwerpen

1988
Vestdijk: modernist? Het modernisme in het vroege proza en de essays van Simon Vestdijk, Doctoraalscriptie Ruud van de Plassche, Katholieke Universiteit Nijmegen

1988
Denkend dichten als spiegel en uitdrukking, afstudeerscriptie Honoré Schelfhout, Katholieke Universiteit Nijmegen

1988
Vestdijk en de Griekse oudheid, doctoraalscriptie Thom Slaats, Katholieke universiteit Nijmegen

1988
Vormen van scheppen bij Vestdijk, doctoraalscriptie E.A. Kolster-Bloot, Katholieke Universiteit Nijmegen

1988
Simon Vestdijk als criticus van Nederlandstalig proza in het interbellum, doctoraalscriptie Marlene van Soest, Rijksuniversiteit Leiden

1988
Als de lezer zich maar niet verveelt. Analyse van Simon Vestdijks historische avonturenroman "Puriteiten en piraten, licentiaatsverhandeling Nancy Vandewiele, Rijksuniversiteit Gent

1988
Simon Vestdijk en het kwaad, doctoraalscriptie Lili Koper, Rijksuniversiteit Utrecht

1989
Bezegeling van spiegelavonturen. Het kunstenaarschap in het vroege werk van S. Vestdijk, doctoraalscriptie Jan de Roder, Katholieke Universiteit Nijmegen

1989
Schoten rondom Vestdijk, Martin Hartkamp; bezorgd door Rudi van der Paardt, Dimensie, Leiden

1989
Hella Haasse over S. Vestdijk, doctoraalscriptie M. Zwitserlood, Vrije universiteit Amsterdam

1989
De geloofsopvattingen in 'De vuuraanbidders', doctoraalscriptie C.J. Berghout, Rijksuniversiteit Leiden

1989
Een opera in een roman: intertextuele relaties tussen 'De koperen tuin' en 'Carmen',doctoraalscriptie E.J. van Zadel, Universiteit van Amsterdam

1990
Het onuitsprekelijke: de versexterne poëtica van Simon Vestdijk, doctoraalscriptie Harold van Dijk, Rijksuniversiteit Groningen

1990
'Het glinsterend pantser' als de glanzende kiemcel van de 'Symfonie van Victor Slingeland', doctoraalscriptie Ingrid Jacobs, Katholieke Universiteit Nijmegen

1990
Ex libris, doctoraalscriptie I.A.M. Verheul, Vrije Universiteit Amsterdam. Bevat een inventarisatie van de bibliotheek van Vestdijk

1990
De beeldende kunst in de literatuur: een onderzoek naar de functie van schilderijen in romans, doctoraalscriptie M. Witter, Universiteit van Amsterdam

1990
Eigenzinnige experimenten: Vestdijk's vroege prozawerk en het modernisme, doctoraalscriptie Chris Matthijsse, Rijksuniversiteit Utrecht

1990
De filosoof en de sluipmoordenaar, afstudeerscriptie Jaap Sluiter, Opleiding Nederlands Educatieve Faculteit Hogeschool Gelderland

1990
'De koperen tuin' en 'Carmen', een intertextueel onderzoek, doctoraalscriptie Mark van der Zwan, Rijksuniversiteit Leiden

1991
De man met het stokje: een karakteriële analyse van twee dirigenten in het werk van Simon Vestdijk, licentiaatsverhandeling Annick Cuynen, Universiteit van Antwerpen

1991
Een onderzoek naar het ontstaan, de ontvangst en de vorm van drie twintigste-eeuwse briefromans, afstudeerscriptie Debbie Salverda, Lerarenopleiding Hogeschool Holland

1991
Stem en tegenstem, de structuur van de bundel 'Verzen' van S. Vestdijk, P. Kralt, Dimensie Leiden

1991
Ironie in perspectief, Bernhard Harm Jongbloed, Proefschrift Universiteit Groningen
/ Ironie in perspectief: aard en ontwikkeling van de verbale ironie in de handschriftelijke versies van Vestdijks Sint Sebastiaan en in de daarmee corresponderende gedeelten van die van Kind tussen vier vrouwen

1991 Het dilettantenmasker afgelegd - Vestdijk en de muziek. Emanuel Overbeeke. Leiden: Plantage/G&S. 66 blz.
Dit werk beschrijft achtereenvolgens de rol van de muziek in Vestdijks leven, de betekenis van de muziek in Vestdijks werk (waarbij de muziekessays aanmerkelijk meer aandacht krijgen dan de overige geschriften en waarbij verbanden worden gelegd tussen de thema's in deze essays en die in zijn andere werken), de betekenis van Vestdijk voor de muziekstudie (hoe stonden Vestdijks geschriften in hun tijd en wat is hun belang tegenwoordig?) en tenslotte zijn reputatie als muziekpublicist. De auteur is musicoloog en een kritisch bewonderaar van Vestdijks essays.Geschreven voor zowel kenners als liefhebbers.

1992 Van Stralen, Hans / Marres, R. / Henrard, Roger / Vestdijkkring / 141 S. Vestdijk en de filosofie

1993 Afscheid van Simon. Leven met een nalatenschap, Mieke Vestdijk - van der Hoeven, Meulenhoff Amsterdam

1994
Selbstvergewisserung. Zur immanenten Poetik in der "symfonie van Victor Slingeland", proefschrift Birgitta Kasper - Heuermann, Peter Lang, Frankfurt am Main

1994 "Apollo op vrijersvoeten. Een onderzoek naar de thematische coherentie in de Verzamelde verhalen van S. Vestdijk". Proefschrift van L. Nachtergaele "Recueil de travaux d'histoire et de philologie de l'Université Catholique de Louvain" (Editions Peeters, Louvain)
lijst met overige artikelen van L. Nachtergaele

1994 Theo L. D'haen -- Simon Vestdijk : Dutch critic of American literature in Connecting cultures : the Netherlands in five centuries of transatlantic exchange; edited by Rosemarijn Hoefte, Johanna C. Kardux ; with contributions from Hans Bak ... [et al.]. Amsterdam : VU University Press.

1995
Catalogus van de bibliotheek Vestdijk, Bertram Mourits en Pierre N. G. Pesch, met een voorwoord door Rudi van der Paardt, Universiteitsbibliotheek Utrecht

1995 Middag, Guus / 150 Een verre vriendschap: Chr. J. van Geel en S. Vestdijk

1996
Het gebergte. De tweeënvijftig romans van S. Vestdijk, H. BR. Corstius en Maarten 't Hart, Nijgh & Van Ditmar/ De Bezige Bij, Amsterdam

1997 Fisser, C. A. C. M. / 167 Vijf bijdragen: Ida Gerhardt en Plato. Socratische dialogen in onze tijd. Ovidius in sonnetten van Vestdijk. Orpheus in de schilderkunst. Orpheus-symboliek bij Hermans

1998
Vestdijk over Frankrijk, E. van der Starre, Walburg Pers, Zutphen

1998 Vestdijk en de psychiatrie van A. van Dantzig. Oorspronkelijk een lezing gehouden bij de herdenking van de 100e geboortedag van Simon Vestdijk, 17 oktober 1998, gepubliceerd in Tirade 1999, nummer 1. Het is in 2000 ook verschenen in Mensen Onder elkaar. Essays over geestelijke gezondheidszorg, Boom, Amsterdam. "Ik zou u willen voorleggen, dat de religie, dat is het streven naar de natuurlijk-volmaakte mens, de oplossing is die Vestdijks anti-angst heeft gevonden voor de bestrijding van de angst die hoort bij de principiële onmogelijkheid van eenwording met wie hij liefheeft. Vestdijk laat zien dat dat ook de weg is die Boeddha is gegaan en geleerd heeft."

1998 Anja Eerhart e.a. : Onderweg naar School. Flevodruk. 72 pagina’s
https://literairelinks.blogspot.nl/2017/11/100-jaar-vestdijk-duivelskunsten-uit.html

1999
Paradoxaal is het gehele leven, P. Kralt, University Press, Amsterdam

1999 Van gisteren tot heden. Godsdienstpsychologie in Nederland. Teksten I [From Yesterday to Today. Psychology of Religion in the Netherlands. Volume I]. By J. A. Belzen (Ed.). Kampen, The Netherlands: Kok, 1999. 176 pp.

 



De bovenstaande gegevens zijn o.a. ontleend aan de rubriek Vestdijkiana Extrachronica in de Vestdijk-Kroniek, jaargangen 1973-1995, verzorgd door Jean Brüll en Willem Huberts.

 

Hebben we iets gemist? , stuur de redactie een bericht - tips zijn welkom


laatste aanpassing: 1-12-2017



Terug naar de beginpagina