Over de dichteres Emily Dickinson
door
S. Vestdijk

Forum 1933


uitgeverij Mycena Vitilis .....S.Vestdijk index.....contact


Hoofdstuk 1 ... den baard van Walt Whitman
Hoofdstuk 2 Van een kunst, die haar doel met een minimum aan objectieve middelen bereikt
Hoofdstuk 3 Ziehier een voorbeeld van haar plastiek
Hoofdstuk 4 Als voorbeeld noem ik Rilke
Hoofdstuk 5 Wat zeggen ons deze en andere gedichten over Emily Dickinson’s gedachtenwereld
Hoofdstuk 6 ...overwegen sterk de introspectieve verzen
Hoofdstuk 7 Naar aanleiding van deze liefdespoëzie
Hoofdstuk 8 ...waar ligt het kritisch punt

Deze tekst verscheen in 1933 in het tijdschrift Forum en is later herzien uitgegeven in de essaybundel Lier en Lancet. Ook vind je hier een vertaling in het Engels van het Dickinson-essay, door Peter Twydell, in html en in txt - tevens verkrijgbaar in boekvorm.

...kwam aan die wantoestand een eind
Aantekening van Martin Hartkamp (Verzamelde Gedichten)
Over de Gedichten van Emily Dickinson
en de toelichting van S. Vestdijk

Aantekening
over S.V.'s vertaling van Emily Dickinsons gedichten
door Guus Middag, Tom van Deel en Dick van Vliet.

Citaten uit de briefwisseling Ter Braak, Du Perron, S. Vestdijk en een stukje interview uit 1962 over de totstandkomning van het essay.


links naar websites met teksten van en informatie over Emily Dickinson.

portret Emily Dickinson 1847 0f 1848

Recensie van Rieuwert Krol op Meander van het tweede deel van de vertaling door Peter Verstegen, verschenen 2007 bij Van Oorschot.

The Emily Dickinson International Society
http://www.cwru.edu/affil/edis/edisindex.html

The Dickinson Homestead Home of Emily Dickinson
http://www.amherst.edu/~edhouse/

About Emily Dickinson
http://www.poets.org/poets/poets.cfm?prmID=156

Complete Poems
http://www.bartleby.com/113/
naar Boston: Little, Brown, 1924

Search this site or the web powered by FreeFind

Site search Web search


© Stichting A.K. Auteursrechten Simon Vestdijk 2001
© Portret Simon Vestdijk - Erven van Moerkerken
© portret Emily Dickinson - http://www.poets.org/poets/poets.cfm?prmID=156&CFID=2556050&CFTOKEN=10092925 - Academy of American Poets photo: Amherst College Library