rij boeken Nieuwsarchief van www.svestdijk.nl

 

Op deze pagina staan berichten die op http://www.svestdijk.nl/nieuws/ hebben gestaan.

Doornse harmonie

 

Koninklijke Harmonie Doorn speelt Fuga bij onthulling beeld Jaap te Kiefte
2 maart 2013. Na een voordracht van Wim Hazen en Henk Branderhorst werd het beeld van de zittende schrijver aan de gemeente overgedragen. De totstandkoming van het beeld is een initiatief van Doornse bewoners en belangstellenden en kent een voorgeschiedenis die teruggaat tot 1998.

Enkele krantenberichten

Want de echte erfenis van de 19de-eeuwse literatuur ligt niet in een gedetailleerde couleur locale en ook niet in de breed uitgesponnen volzin of de quasi-archaische frase, maar in de complexe psychologie, die niet beredeneert, maar toont. Die psychologie vind je bij Vestdijk, W.F. Hermans, Frans Kellendonk, Oek de Jong, stuk voor stuk auteurs die van hun schatplichtigheid aan Dickens, Flaubert en Tolstoi nooit een geheim hebben gemaakt, maar zich altijd te goed hebben geacht voor een Anton Pieck-achtige kneuterigheid, hoe gezellig of trendy ook.
Jaap Goedegebuure, Trouw 3-1-2004

Onlangs kreeg ik een boek in handen waarvan ik het bestaan niet kende. Het heet
'100 schrijvers maakten een keuze uit eigen werk’, het verscheen in 1970 bij Uitgeverij N.I.B. in Zeist, en het werd voor middelbare scholen samengesteld door Adriaan van der Veen en Martin Mooy. [...] Simon Vestdijk kiest een fragment uit De koperen tuin (beginnend met de woorden "Maar terwijl ik zo rekende en afwoog en beraamde...") en voegt er verrassend openhartig aan toe dat "De koperen tuin m.i. mijn beste roman is".
Frits Abrahams

De essays die Vestdijk bijeenbracht in de bundel Essays in duodecimo, zijn weergaloos geschreven.Maar ze hebben ook de denkvrijheid van een schrijver die zichzelf zo nodig wil tegenspreken. Het aantal onderwerpen is legio - de essayist wordt voor heel wat problemen gesteld! Ik ken in de mij bekende literatuur weinig essaybundels van dit niveau, misschien ook door dat 'bij gebrek aan ernst' dat de grote essayist ook kenmerkt. Hij schrijft zijn rekeningen en afrekeningen in een speels handschrift. Dit is het meest beslissende aan het essay: de vrijheid waarvoor het kiest, gunt het ook zijn lezers. Een dwingeland, een betoger is een essayist niet. Een poging levert nooit een dogma op. 7-11-03 Kees Fens

Albert Verweylezing

Op 13 november 2003 gaf Kees 't Hart de tweede Albert Verweylezing waarin hij o.a. De koperen tuin en de De redding van Fré Bolderhey behandelde: "Robert Graves plaatst in zijn extravagante maar vooral ideeënrijke boek The white Goddess (1946) het schrijven van literatuur in een magische context. Literatuur is volgens hem ontstaan als een voortzetting met andere middelen van een voorchristelijke cultus die gewijd was aan een matriarchale religie: de aanbidding van de witte godin. Die cultus verdween, werd vernietigd, literatuur bleef over als een herinnering aan die cultus en ze overleefde in twee schrijfstijlen: eentje in dienst van de koning en eentje voor hen die de oude rituelen en geheimen van de godin aan elkaar wilden doorgeven." [...] Ook het werk van Vestdijk is analyseerbaar met Gravesiaanse begrippen. Neem bijvoorbeeld de eerste alinea uit De koperen tuin waarin hij in veel opzichten uitgangspunten laat zien van wat ik nu maar de stijl van het magisch schrijven zal noemen."
De hele lezing verscheen in de NRC van 21-11-03.

Nieuwe uitgave van 'De zieke mens in de romanliteratuur' gepresenteerd in de Openbare Bibliotheek Amsterdamkaft van de Zieke mens in de romanliteratuur

Het Louis Couperus Genootschap de Brakmankring en de Vestdijkkring organiseerden op zaterdag 22 november 2003 een symposium in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Thema was 'De zieke mens in de romanliteratuur', naar het gelijkgetitelde essay van Simon Vestdijk uit 1964.
Karin de Graaff sprak over de zieke mens bij Couperus; Gerrit Jan Kleinrensink behandelde het werk van Willem Brakman en Bas Verwey dat van Simon Vestdijk in het licht van het thema.
...............

Tentoonstelling over het leven en werk van Theun de Vries 

Van juni t/m oktober 2003 was in het Letterkundig Museum te Den Haag de tentoonstelling Vervolg je weg en laat de lui maar dazen!
"Van Spinoza leerde ik gelijkmoedig te zijn in tegenslag, hij gaf mij een positieve visie op het menselijk bestaan. Door hem erkende ik de noodzakelijkheid van het vrijheidsbeginsel. Innerlijke vrijheid, wel te verstaan."
Uit http://www.nrc.nl/W2/Lab/HAL22/ Elsbeth Etty in gesprek met Theun de Vries, 1997, met foto van Theun de Vries door Vincent Mentzel.

Briefwisseling met Johan van der Woude

September 2003 verscheen een uitgave van de briefwisseling tussen Johan van der Woude en Simon Vestdijk: "Je bent een onmogelijke man" - bezorgd door Tim Duyff, met medewerking van T. van Deel; 31ste deel in de serie Achter het Boek Letterkundig Museum, Den Haag, Euro 27,50.Hans Renders en Kees Fens schreven een recensie.

 

 

The suggestive universality of a microcosm

A verse by Emily Dickinson could, while still belonging incontrovertibly to one genre, have expanded towards broad lyric, epigram, allegory, didactic poetry, oracular utterance, philosophical treatise, aphoristic didactics or puritanical sermon as much as to psychological portrait, long-drawn-out description of nature, impressionistic sketch, novella, arabesque, grotesque, satire, or towards psycho-physiological theory. None of these concepts can be used to label her art, but all of them are present as potential in her work. They resonate, and she manages by way of this resonance to span the whole gamut of human life: alongside great terseness stands great universality, not an extensive universality as with Whitman, but the suggestive universality of a microcosm, of a monad.
Fragment uit de vertaling door Peter Twydell van het Emily Dickinson essay,
sinds 2003 ook verkrijgbaar in boekvorm.

2-2-3: Verschenen, Ziektebeelden, essays over literatuur en geneeskunde, Lemma - 2003.

28 juni t/m 7 september 2003 Theun de Vries - tentoonstelling in het Letterkundig Museum.

18 december 2002- Recent verschenen bloemlezingen met daarin SV-werk:

Het laatste gedicht, onsterfelijke gedichten uit Nederland en Vlaanderen, met een inleiding van Elsbeth Etty: "Eigenlijk was de poëzieopvatting van mijn leraar Nederlands, meneer Segboer, een instrumentele: gedichten bieden je troost in het leven, je hebt er wat aan, je koopt er wat voor. Ik constateer dit zonder dédain." - Amsterdam, Podium (2002); 147 p. isbn 90-5759-105-7; boekverzorging Bart Oppenheimer. Daarin De uiterste seconde

Van de kansel, samengesteld en ingeleid door Rob Schouten: "In de negentiende eeuw, zeg maar van 1830 tot 1880, heerste er zelfs een soort dominocratie van zielenhelders die maar al te graag naar de pen grepen: Nicolaas Beets, Piet Paaltjens, De Génestet, om wat bekendere namen te noemen, en dan hebben we het nog maar over het topje van de ijsberg." - Amsterdam, Maarten Muntinga 2002; 255 p. isbn 90-417-0391-8. Daarin De kellner en de levenden, fragment.

De mooiste sonnetten van Nederland en Vlaanderen, samengesteld door Olaf Douwes Dekker, met een inleiding van Jean Pierre Rawie: "Van alle versvormen in de West-Europese lyriek is het sonnet de meest levensvatbare gebleken. Zoals zo veel andere niet meer weg te denken gaven (het kompas, het perspectief, de Franse Keuken) zijn wij hiervoor schatplichtig aan Italië." - Amsterdam, Bert Bakker 2002; 235 p.
isbn 90-351-2455-3. Daarin Phaëton en Zelfkant.

Oktober 2002 De uitreiking van de Anton Wachterprijs is uitgesteld tot 1 maart 2003. dan zal ook Philippe Saba voor zijn scriptie te Leiden: Sexualiteit in Meneer Vissers Hellevaart de Ina Damman scriptieprijs krijgen.

 

5 oktober 2002- De Vestdijkkroniek geeft haar honderste nummer uit. Daarin kunt u artikelen van ondermeer Maarten 't Hart, Hella Haasse, Arjan Peters, Piet Kralt en Martin Hartkamp lezen. Te bestellen bij de Vestdijkkring.

30 september - felicitaties aan Ilja Leonard Pfeijffer voor het behalen van de dertiende Anton Wachterprijs die op 12 oktober in Harlingen zou worden uitgereikt. Pfeijffer's debuutroman is Rupert, een bekentenis. Gedichten van zijn hand zijn te vinden via o.a.:

http://www.let.leidenuniv.nl/gltc/ilja/poems/index.html

Een recensie van het boek in het studentenblad SUM vindt u hier
http://www.sum.nl/main/frames.asp?page=http://www.sum.nl/boeken/2002-jun/rupert.htm

 

14 september verscheen het Verzameld werk van Lucebert. De Bezige Bij, 912 pag., 49,50 euro.
S. Vestdijk noemt Lucebert in een artikel over Hans Andreus, Persoonlijkheden zonder persoonlijkheid (uit Voor en na de explosie 1960):

‘Het is gemakkelijker vast te stellen, dat in het koninkrijk der experimentelen de dichter Hans Andreus in waardigheid onmiddellijk volgt op Lucebert en derhalve op de rang van kroonprins aanspraak zou kunnen maken, dan een meer officieuze kenschets te leveren van dit talent in zijn onverwisselbare hoedanigheden. Dit is geen op zichzelf staand geval.’ (pag. 180 in de fotografische herdruk 1980).

 

 

7 augustus 2002 In de lijst van aanwinsten van het Letterkundig Museum, jaarverslag 2001: S. Vestdijk, manuscript Ontvangen Boeken; Gestelsche Liederen, met een opdracht aan August Henkels; brief aan Henkels, 1949.

 

21 juni 2002. Op de website van DBNL is de uitslag van een enquête te zien onder alle leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Multatuli, Van den Vondel en W.F. Hermans staan respectievelijk op eerste, tweede en derde plaats in de 'top 100 allertijden'. Simon Vestdijk staat op plaats 15, tussen Nescio en de anonieme auteur van de Beatrijs. In de lijst van belangrijkste literaire werken staan de volgende SV-titels:Terug tot Ina Damman (40), de Anton Wachter-cyclus (60), De kellner en de levenden (88), De vuuraanbidders (115), De koperen tuin (117).

Ruim 76% vindt dat de nederlandse klassieken te weinig aandacht krijgen in het onderwijs. Ruim 60% vindt dat de aandacht kan worden vergroot door het uitgeven van klassieke teksten in herspelde of hertaalde versies.

Zie de uitslag op de DBNL

 


"Week van de Zee", een feestelijk evenement op meer dan 80 locaties langs de kust en elders in het land. Van 16 t/m 26 mei 2002 schenken meer dan 200 kleine en grote activiteiten op natuur & milieu, cultureel, wetenschappelijk, historisch en politiek gebied volop aandacht aan alle facetten van zee en kust. Ter gelegenheid op deze site enkele zee-gedichten.

 

17 april 2002: Sam Dresden krijgt de P.C. Hooftprijs
Fragment Sam Dresden en Simon Vestdijk, Marionettenspel met de dood


11 april 2002 verfilming van Elsschots Villa des Roses
in première: www.villadesroses.be. Favourite Films, Frank van Passel, muziek Paul M. van Brugge.
Zie over Elsschot en Vestdijk in het interbellum (1920 - 1940) http://www.collegenet.nl/content/digilessen/literatuurgeschiedenis/interbellum/
en
http://www.groene.nl/2000/0043/gk_nederlandsefilm.html
" Simon Vestdijk publiceerde op 3 december 1938 een boeiende bespreking van de Elsschot-romans in NRC Handelsblad. Hij vergelijkt de vaderfiguren in Elsschots werk en in Karakter van Bordewijk. In deze romans gaat het om vaders die hun zonen, in figuurlijke zin in het geval van Elsschot, imponeren met «zakelijkheid». Vestdijk schrijft: «Boorman kan zeggen: wanneer ik het model, de perfectie of de sublimering ben van de zwendelaar, dan komt dat doordat de handel de sublimering is van de diefstal.» Boorman wordt later een «abstract, sterk vergroot ideëel schema», volgens Vestdijk."


25 januari 2002: Jessica Durlacher kiest in de NRC voor Terug tot Ina Damman als het voor haar beslissendste boek. "Die prachtige verdrietige tevredenheid met iets dat een droombeeld zal blijven [...]."

Januari 2002 Gerard Reve ontving de Prijs der Nederlandse Letteren.

24 november 2001 - De Landelijke Vereniging van Neerlandici begint een handtekeningenactie om het schoolvak Nederlands te verbeteren.

Ter Braak, tweede deel biografie - 22 september 2001 - In Eibergen is het tweede deel van Leon Hanssen's Ter Braak biografie gepresenteerd. Sprekers waren o.a. H.W. Von der Dunk en Madelon de Keizer.

Emily Dickinson essay - Per 14 september op deze website, de complete originele Forum-tekst van het essay over Emily Dickinson.

Overlijden Hans Visser 22 augustus, hedenochtend overleed Hans Visser, voorzitter van de Vestdijkkring, scheikundige en auteur van "Simon Vestdijk, een schrijversleven (1987)". Zie ook het in memoriam op de website van de Vestdijkkring en een artikel van Arjan Peters in de Volkskrant van 24 augustus 2001.

Nieuwe uitgave van de Koperen Tuin - juni 2001. In de serie Salamander Klassiek, met een omslagontwerp van Anneke Germers en nawoord van Maarten 't Hart. Te bestellen via Uitgeverij Querido of Boekboek.nl, de gemeenschappelijke site van de Singel 262 uitgevers of boekhandel Binkhorst te Doorn.

In braille - 2001 - In het juni-nr. van het braille-tijdschrift Novum staan drie auteurs centraal: Godfried Bomans, Willem Frederik Hermans en Simon Vestdijk. Novum besteedt uitgebreid aandacht aan hun leven en werk. De kopij is samengesteld uit artikelen uit diverse kranten, tijdschriften en van internet. Novum verschijnt 4x per jaar. Voor verdere informatie:
Bibliotheek Stichting Le Sage ten Broek 024-3782626.
Postadres: Postbus 30012
6503 HP Nijmegen
info@lsb.nl (bron: bibliotheekblad)

Vestdijk over Emily Dickinson - juni 2001: In de nieuwe Parelduiker bij uitgeverij Lubberhuizen:
H.T.M. van Vliet, ‘Met lippen van graniet. Vestdijk over Emily Dickinson’.
Eerder in De Parelduiker verscheen:
- Bokhove, Niels, ‘Terug tot Simon Vestdijk’, jrg. 3 (1998) nr. 3, p. 72.
- Delvigne, Rob, ‘Stroef gesprek tussen de schrijfmachines. Over Willem Frederik Hermans en Simon Vestdijk’, jrg. 2 (1997) nr. 4, p. 56-67.
- Müller, Frits, ‘Simon Vestdijk’ [portret], jrg. 1 (1996) nr. 1, p. 21.
- Wennekes, Wim, ‘“Moet ik vragen of je gelukkig bent?” Geert Lubberhuizen in gesprek met Simon Vestdijk’, jrg. 1 (1996) nr. 1, p. 19-31.

Sint Sebastiaan in het duits -24 maart 2001 is Sint Sebastiaan, het eerste deel van de Anton Wachter Romans in het Duits uitgegeven. De geautoriseerde vertaling is van Ydwine Schneider, en de tekst is in de hedendaagse Duitse spelling gezet. Het boek is handgebonden, telt 265 pagina's en kost ƒ 68,90. Meer informatie op de duitse Vestdijk-pagina of bij uitgeverij Mycena Vitilis.

Toneelvoorstelling van de Koperen Tuin, Aloysius College
Oostduinlaan 50
2596JP Den Haag
tel. 070 - 3244400
11, 12 en 13 mei 2001.
Meer informatie over de voorstelling.
S. Vestdijk in interview met José de Ceulaer over de Koperen Tuin:
''Als ik hem vraag welk boek hij als zijn beste werk beschouwt, krijg ik onmiddelijk antwoord:
- De Koperen Tuin. De tuin is authentiek, de stad Leeuwarden. De hoofdpersoon heeft een zeer specifiek uiterlijk. Het type van een meisje uit Harlingen, waar ik geboren werd. Maar het verhaal zelf is niet autobiografisch. Wel heb ik een herinnering aan mijn vader erin verwerkt. De sfeer waarin hij leefde: het muziekleven. Hij heeft o.a. Carmen geregisseerd en had een neiging tot het organiseren van feestelijke dingen.''
Uit 'José de Ceulaer te gast bij nederlandse auteurs'
Nijgh & Van Ditmar 1966.

Nieuws over Jeroen Bosch


Willem Elsschot Festival 2001
Ter afsluiting van het Willem Elsschot-jaar organiseert het Willem Elsschot Genootschap (www.weg.be) i.s.m. de Nederlandse Taalunie op zaterdag 12 Mei in Antwerpen en op zondag 27 mei in Amsterdam een groot festival, met onder meer lezingen, films, fauteuilgesprekken met Elsschot-kenners en een grote Willem Elsschot Quiz.
Een greep uit de deelnemers: Tom Lanoye, Wanda Reisel, Huub van der Lubbe, Rick de Leeuw en Simon Vinkenoog.
Voor meer informatie: www.elsschot.org
- Centrum Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 45, Antwerpen - Info: +32 (0)3 202 7770
- Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, Nes 45, Amsterdam - Info: +31 (0)20 622 9041, www.brakkegrond.nl
- BulkBoek Amsterdam www.boeklog.nl BulkBoek
Amsterdam Henri Polaklaan 12c 1018 CS Amsterdam T: +31 (0)20 627 9549 F: +31 (0)20 620 7977 E Mail: redactie@boeklog.nl

21-10-2000 Ina Damman Scriptieprijs
In Harlingen was niet Marek van der Jagt voor de Anton Wachterprijs maar wel Fenny Brandsma om de Ina Damman scriptieprijs in ontvangst te nemen. Mevrouw Brandsma voltooide deze scriptie aan de Universiteit Utrecht onder de titel:
Vestdijks Het glinsterend pantser en de menswetenschappen

''In deze scriptie worden de betrekkingen tussen de moderne literatuur en geneeskunde nader bekeken. Daarbij worden vragen gesteld als: hebben schrijvers het over reële - of 'echte' - ziekten in hun romans of verhalen, of verzinnen ze maar wat? Spreekt uit een boek een visie op een specifieke kwaal, of misschien op ziekte in het algemeen, en hoe moeten wij die opvattingen interpreteren in relatie tot poeticaal en filosofisch gedachtengoed?
Eerst wordt het kader geschetst waarbinnen dergelijke vragen tot beantwoording kunnen worden gebracht. Vervolgens wordt op exemplarische wijze een werk behandeld van de medicus en auteur Vestdijk: Het glinsterend pantser. Een van de belangrijkste personages uit deze roman lijdt aan psoriasis, een huidziekte. Onderzocht wordt welke gegevens over die ziekte in het boek verwerkt zijn, hoe dat is gebeurd, en wat dat betekent voor het verhaal. Natuurlijk wordt daarbij gebruik gemaakt maken van De zieke mens in de romanliteratuur, een studie waarin Vestdijk zijn opvattingen over menswetenschappen en literaire kunst op overtuigende wijze heeft samengevat.''
uit:
http://www.let.uu.nl/~Ben.J.Peperkamp/personal/paginas/scripties.html#vestdijk

Schuhmacher catalogus 236 - 11-09-2000 Pas verschenen Antiquariaat Schuhmacher. Catalogus 236: De Tooverfluit. 608 boeken in eerste druk met opdrachten van Nederlandse & Vlaamse schrijvers - in vriendschap - voornamelijk aan mede-auteurs. Amsterdam [2000]. 92 blz.; 608 nrs. De catalogi van Antiquariaat Schuhmacher zijn alom bekend en geroemd. Catalogus 236 is een nieuwe parel in de serie, opgedragen aan de nagedachtenis van Jaap Oversteegen. De 608 beschreven nummers bevatten opdrachten van Aafjes tot en met Zielens aan evenzovele bekende moderne auteurs die keurig in een index achterin zijn opgenomen. Voor de literatuurgeschiedenis van de moderne periode is deze catalogus een onmisbaar naslagwerk. Antiquariaat Schuhmacher bevindt zich nog steeds aan de Gelderschekade 107, 1011 EM Amsterdam, +31-(0)20-6221604, fax 6206620, geopend dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 18.00 uur. (bericht van baserv.uci.kun.nl/~salemans/bulletin/2000/08/000812.htmlcontact

logboek

laatste aanpassing van deze pagina:
3 april 2004